නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Save time and money when you shop online with this built-in shopping assistant for Edge. Easily access all your shopping from the assistant and track prices for your favorite products. Your smart shopping cart across the web: Discover more when you shop -Automatically get helpful information like price history for saved products, prices at other stores, and recommendations for related products Get price alerts -Add a product to your Favorites or to a custom board and the assistant will automatically track the price -You’ll get a notification when the price changes You are always in control -Microsoft Shopping Assistant is built with your security and privacy in mind -You can remove products from the assistant’s history at any time With you whenever you shop -The Shopping Assistant works with more than 50,000 stores worldwide and continuing to expand its reach -Available in 27 languages and expanding to more Easily get back to your shopping -Whenever you visit a product, your assistant automatically remembers what you’ve looked at. -All your browsed products and boards are easily accessible whenever you open the Assistant

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Microsoft Corporation

හිමිකම

© 2016 Microsoft

වැඩිදියුණුකරු

Microsoft

නිකුතු දිනය

2016-09-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

13.73 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාප්පු සවාරිය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබ පිවිසෙන අඩවි මත ඔබගේ තොරතුරු කියවා වෙනස් කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි මත අන්තර්ගතය කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.
වෙබ් අඩවි වෙතින් ඔබ යවන සහ ලබන සැම දෙයක්ම කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)
中文(中国)
Čeština (Česká Republika)
Dansk (Danmark)
Suomi (Suomi)
Hrvatski (Hrvatska)
日本語 (日本)
Norsk Bokmål (Norge)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Portugal)
Română (România)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
中文(台灣)
Türkçe (Türkiye)
Bahasa Melayu (Malaysia)
Indonesia (Indonesia)
Filipino (Pilipinas)
Tiếng Việt (Việt Nam)
한국어(대한민국)
ไทย (ไทย)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට