නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

***The Microsoft Remote Desktop app is now available at https://aka.ms/urdc and is the recommended version to download for a stable experience*** This Preview version remains available for now to validate complex changes before broad availability so expect some potential issues and we appreciate your feedback. Use the Microsoft Remote Desktop Preview app to connect to a remote PC or virtual apps and desktops made available by your admin. The app helps you be productive no matter where you are. Getting Started Configure your PC for remote access first. Download the Remote Desktop assistant to your PC and let it do the work for you: https://aka.ms/RDSetup Learn more about the different remote desktop apps at: https://aka.ms/rdapps

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Microsoft Corporation

හිමිකම

(c) Microsoft Corporation

නිකුතු දිනය

2015-07-06

ආසන්න වශයෙන් තරම

42.51 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ මයික්‍රොපෝනය භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න
යෙදුම ඉදිරියේ තිබියදී (ඉලක්කගතව සහ සක්‍රීයව) විවිධාකාර අමු ආදාන නිරීක්ෂණය කර රඳවා ගන්න
ගොනු පද්ධතිය
backgroundMediaPlayback

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
English (United Kingdom)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Norsk Bokmål (Norge)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
中文(中国)
中文(台灣)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට