නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Original and best Minesweeper game from Windows.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

ARM64 support added

විශේෂාංග

  • Mouse & Touch support
  • 4 difficulties (Beginner, Intermediate, Advanced & Custom)
  • Statistics
  • Highscores (intermediate only)

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Reflection IT

හිමිකම

2020 - Reflection IT

වැඩිදියුණුකරු

Fons Sonnemans

නිකුතු දිනය

2020-01-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

34.16 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Minesweeper 10 සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට