මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$2.49
USD$2.49
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Moto Climber 2 is a physics-based motorbike racing game. Control the balance of your bike and reach the finish line. How to play: Keyboard: Up Arrow - move forward Down Arrow - move back Right Arrow - rotate clockwise Left Arrow - rotate counterclockwise Space - break R - return to last checkpoint Escape - pause Gamepad: Right trigger - move forward Left trigger - move back Left stick to right - rotate clockwise Left stick to left - rotate counterclockwise A - break Y - return to last checkpoint Start - pause

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

QtrlQ

නිකුතු දිනය

2017-11-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

124.07 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වේදිකාකාරකය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Moto Climber 2 සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට