මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

මුල් මිල USD$4.99 විය, වර්තමාන මිල USD$3.49
30% වට්ටම් • 7 දවස් වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

My jigsaw puzzle is an interesting jigsaw puzzle app, which has more than 1000 beautiful pictures of various categories. You can choose your favorite pictures for jigsaw puzzle. Of course, you can also use your own pictures for jigsaw puzzles.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • More than 1000 beautiful pictures
  • Play jigsaw puzzles with your own pictures
  • Various jigsaw patterns are available
  • Application personalization

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

wubeibei

නිකුතු දිනය

2019-08-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

39.87 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

පවුල සහ දරුවන්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
中文(中国)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට