මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$9.99
USD$9.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Big Fish Editor's Choice! This title was selected for its exceptional quality and overwhelmingly positive reviews from our Game Club beta testers. Eipix Entertainment proudly presents the next thrilling case in the series Mystery Case Files! When a new assignment brings you to the Zenith Museum of Oddities, what was supposed to be an open and shut case spirals into a complex web of deceit. Someone knows about your past, and they’ve prepared a special tribute to all your biggest cases. But what do they want, and what will become of the innocents that stand in their way? You’ll need all your skills to stop the dangerous foe that threatens to use your past against you in this heart-pounding new chapter in the classic hidden-object puzzle adventure game saga! See what our Beta testers had to say: “Absolutely brilliant! I haven't had this much fun playing any game for a long time. The puzzles were superb, particularly the statue base and the lamppost puzzles, but the multiple Rube Goldberg puzzle was out of this world!” - beta tester “Fantastic game! Love the references to earlier games - Ravenhearst, The Dalimar family, Madam Fate and her carnival characters - need to go back and replay the earlier games now!” - beta tester

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Big Fish Games

හිමිකම

© 2019, Big Fish Games, Inc. All other trademarks, registered trademarks, or logos are the property of their respective owners.

වැඩිදියුණුකරු

Eipix Entertainment

නිකුතු දිනය

2019-09-21

ආසන්න වශයෙන් තරම

594.91 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට