මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$9.99
USD$9.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Big Fish Editor's Choice! This title was selected for its exceptional quality and overwhelmingly positive reviews from our Game Club beta testers. Art comes to life in Domini Games’ latest addition to the Mystery Tales series! An old friend and her husband have opened an art gallery! Her husband claimed the success of their opening exhibition was the result of a magical brush. But what first seems like an exaggeration quickly takes a sinister turn when he goes missing! You rush to her aid, only for her to disappear as well! An old artist hasn’t quite finished his dark masterpiece, and only you can save your friends. Can you escape the Painted World in time, or will you become a permanent part of the exhibition? Find out in this spine-tingling Hidden-Object Puzzle adventure!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Big Fish Games

හිමිකම

© 2019, Big Fish Games, Inc. All other trademarks, registered trademarks, or logos are the property of their respective owners.

වැඩිදියුණුකරු

Domini Games

නිකුතු දිනය

2019-11-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

1005.54 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Malti (Malta)
Slovenščina (Slovenija)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට