නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Capture any part of your Edge Browser screen. The editor will help you to annotate or blur sensitive info. Fast upload and share with the Short URL. Access screenshot and video recordings from iPhone, iPad, Android, Windows, Mac or Web. Nimbus Capture platform used by hundreds of thousands of people! It's a perfect solution for everybody: students, teachers, developers support, personal etc.. Use Nimbus Capture for note-taking, tech support, screen annotation and guidance. Key Features: • Capture entire screen, part of the screen, or select custom size • Use magnifier for a perfect screen grab • Customize hotkeys • Screen Capture your Browser tab and share Annotate and Edit: • Annotate with different tools like arrows, text, pen, and shapes • Blur sensitive information • Resize or Crop image Save and Share: • Instant upload and share (in one click) with Nimbus Note platform. • Cross-platform service to access your screenshots and sharings • Save screenshots locally Direct upload to Slack • Upload screenshots directly to Slack Web access and additional apps - https://nimbusweb.me/client/

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Nimbus Web

හිමිකම

All rights reserves to Nimbus Web Inc

වැඩිදියුණුකරු

Nimbus Web Inc

නිකුතු දිනය

2018-03-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

9.94 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන අඩවි මත ඔබගේ තොරතුරු කියවා වෙනස් කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


අතිරේක නියමයන්

Nimbus Screen Capture රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Nimbus Screen Capture බලපත්‍ර නියමයන්
Copy source code without permission of Nimbus Web Inc is not allowed!

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට