නිදහස්
මෙහි Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් අන්තර්ගත වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

View, edit, and create Office files in your browser. Office Online puts an icon on the Microsoft Edge toolbar that gives you direct access to your Office files, whether they are stored online or on your computer. Office Online can open files stored in OneDrive and OneDrive for Business. You get the features of Word, Excel, PowerPoint, OneNote, and Sway right in your browser without needing Office installed. By installing the app, you agree to these terms and conditions: PLEASE NOTE: Refer to your license terms for Microsoft Office Online software (the "software") to identify the entity licensing this supplement to you and for support information. You may use a copy of this supplement with each validly licensed copy of the software. You may not use the supplement if you do not have a license for the software. The license terms for the software apply to your use of this supplement.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Microsoft Corporation

හිමිකම

(c) Microsoft Corporation

වැඩිදියුණුකරු

Microsoft Corporation

නිකුතු දිනය

2016-05-09

ආසන්න වශයෙන් තරම

4.38 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
වෙබ් අඩවි වෙතින් ඔබ යවන සහ ලබන සැම දෙයක්ම කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Office Online සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට