නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Be the King of Road in "OffRoad Big Truck Driver". If you are tired of truck parking, then you have to play Off-road Big Truck Driver to experience offroad driving with difficult tracks. Show your skills in driving big trucks through offroads. Driving big truck in offroad locations can be difficult, will you be able to finish all cargo truck driving jobs? Choose form different cool transport truck models, and experience a lot of unexpected cargo truck transport features during day, night, rain, sun, clouds in this amazing euro truck game. Try to be the best truck driver in offroad truck simulator to become the king of roads. Off-road Big Truck Driver Simulator Features: Drive transport truck through difficult and curvy roads. Euro Truck driving in realistic environment and be an off road driver! Land sliding in rain with slippery mud on the tracks. Tow truck transport challenges on in high mountains. Euro truck transport levels in offroad drive during day, night, rain, sun, cloudy modes. Take you transport truck driving skills to next levels and enjoy the beautiful off-road driver experience. Try not to damage your cargo truck. You will absolutely love this offroad truck simulator. Your feedback is very important for us to improve more!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

* Enjoy the best truck driving simulator * Drive through Offroad tracks * Show your trucker skills!

විශේෂාංග

  • Best Offroad Truck Driving
  • Big Truck Driver Simulator
  • Multiple Truck to Choose
  • Curvy Offroad Mountain Tracks
  • Day/Night - Rain/Sunny - Weather Conditions
  • Button, Tilt, Steering Controls

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Uk Arts Games

හිමිකම

Uk Arts Games

වැඩිදියුණුකරු

Uk Arts Games

නිකුතු දිනය

2016-12-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

150.05 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට