නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Finally for our construction games & excavator crane fans, we are back with an amazing mountain city construction game on the play store. Play as the lead worker of the construction crew and take control of the off road construction with heavy excavator crane, cargo truck & road roller. Be the road builder in this city construction simulator. Transport heavy vehicles on rugged terrains on your heavy trailer truck to play as a road builder. Use the plow truck to excavate sand from the roads. Build heavy roads between mountains, hills & off road steep paths. Get the job done with your off-road construction crew to build roads so the traffic flow gets smooth between city and hill stations. Off road drivers face difficulty in taking tourist to hill station with rough roads. Make their paths smooth with road construction duty. One of the hard objectives of the game is to transport heavy machinery on your heavy truck trailer. Load the trailer with heavy machinery and take them to the city with great care. Smooth steering, hydraulic excavator controls, first person off road driving and heavy machinery handling are the awesome features that make off road construction simulator an amazing 3d simulator of 2016. Take the city construction material on your cargo truck, use the heavy excavator crane to lift up stones and mountain rocks. Build smooth roads inside the city and over hill station paths. Driving, Parking, Excavation and Construction all available in this simulator 2016. Your duty begin as the building contractor, taking up the challenge of off-road transporter and road builder. Sit behind the excavator wheels and complete the assigned tasks. Build roads and fulfill all tasks at the city construction site. Building roads inside mountain paths is not an easy tasks. Pickup excavated rocks, transport them away from the hill side and build roads on hills & mountain paths.

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

විශේෂාංග

  • Real Experience of Driving Heavy Vehicles
  • Explore the Off Road Construction Site
  • Addictive Missions of Excavation, Transport & Road Construction
  • Smooth Steering, Hydraulic Brakes, Lifting and Rotation Controls
  • Amazing Off Road Hill Climbing
  • Real-time Physics for Driving Heavy Construction Vehicles

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

AppStream Studios

හිමිකම

2016 AppStream Studios

වැඩිදියුණුකරු

AppStream Studios

නිකුතු දිනය

2015-11-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

43.89 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

OffRoad Construction Simulator 3D - Heavy Builders සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට