නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Pacman 2 Endless Maze Offline Game Free More ->> https://www.amilajayathissa.com <<-- This Pacman 2 game is awesome game with advanced maze. you can play it also offline. The maze is actually consists of challenges with every level.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

v 1.0

විශේෂාංග

  • fast download
  • easy play

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Amila Jayathissa

නිකුතු දිනය

2018-10-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

7.1 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට