නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Piano White Go! is an addictive magic piano music game on mobile. Follow the rhythm to tap black tiles of piano, avoid to touch the white tiles. Become a master of piano music game! Have you ever dreamed of becoming a professional pianist like Beethoven, Chopin or Mozart? Have you ever dreamed of playing classical songs like Little Star, Canon or Jingle Bells on a piano? Now you have the chance to challenge with these masters. The mobile game of piano white go comes. If you are tired of these challenge , we also have some mini games in it which can help you relax. You will find fun from this game no matter you are a music fan or just enjoy the speed of tapping tiles. It is definitely more challenging than you could imagine. [How to play] - Follow rhythm to tap the black tiles to play every piano music song - Watch out for the white tiles and never miss any piano black tiles - Collect gold and diamonds as more as you can to unlock new songs [Hot Features] - Awesome graphics - High quality piano music sound tracks - More than 20 classical songs to choose - After you play the whole piano song, the endless mode will be unlocked - Make your favorite songs freely and easy to access - Hit great achievements to win tons of diamonds and gold coins - Collection of mini games to help you relax with the music melody Piano White Go! is for ever free. You can play anytime anywhere, no WiFi needed. Download it now to improve your music talent and tap skill. Be a music master of piano game. Support: Are you having problems? Send email to support@pianowhitego.com If you like it , you can visit our homepage: http://www.pianowhitego.com You can leave message to us which song you like best. We are frequently updating Piano Music.

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

- Add new songs, enjoy! - Add color theme for tiles - Support PC keyboard

විශේෂාංග

  • More than 80 songs to select
  • Fun mini games

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

eday io

නිකුතු දිනය

2017-04-11

ආසන්න වශයෙන් තරම

85.27 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සංගීතය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
中文(中国)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Piano White Go! වෙබ් අඩවිය
Piano White Go! සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට