මෙම යෙදුමේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Popup Blocker is a lightweight extension to prevent websites from opening popups (whereas other popup blockers this extension does not block popups after their creation, but blocked them once they are requested). The extension pauses all sort of window opening requests for user attention. You can either accept or deny a request. Multiple unique requests are shown in an array. If a websites requests a single URL more than once, a badge number will be shown indicating the total number of requests to this particular URL. Please note that the extension is recently renamed from "Popup Blocker (ultimate)" to "Popup Blocker (strict)" Options: 1. Deny popup request 2. Allow popup request 3. Open popup request in a background tab 4. Redirect current page to popup URL source Supported blocking methods: 1. window.open 2. a->target=_blank For bug reports please go to: https://github.com/schomery/popup-blocker/issues For FAQs please go to: http://add0n.com/popup-blocker.html For testing your current popup blocker effectiveness go to: http://tools.add0n.com/popup-blocker.html

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Bermet

නිකුතු දිනය

2017-10-09

ආසන්න වශයෙන් තරම

352 KB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
한국어(대한민국)
Türkçe (Türkiye)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Popup Blocker වෙබ් අඩවිය
Popup Blocker සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට