නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Some villagers have started a new settlement and they've put you in charge. In Puzzle Craft you take control of an entire populace and must help them grow their settlement into a bustling city! To do this you will need to farm, mine, collect taxes, hire workers and more. Blending two forms of gameplay for the first time, Puzzle Craft is as unique as it is addicting.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Major Update. Now with Treasure Hunt.

විශේෂාංග

  • Part town building sim, part match-three puzzler, Puzzle Craft blends two gameplay modes together for the first time ever.
  • Incredibly deep gameplay, there's always something to do!
  • Craft tools to aid with farming and mining.
  • Hire villagers to help out around the settlement.
  • Create special buildings to increase productivity!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

SYZYGY Deutschland GmbH

හිමිකම

Puzzle Craft is developed by Ars Thanea Games and published by SYZYGY Deutschland GmbH.

වැඩිදියුණුකරු

SYZYGY Deutschland GmbH

නිකුතු දිනය

2012-10-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

53.12 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Polski (Polska)
Deutsch (Deutschland)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Puzzle Craft වෙබ් අඩවිය
Puzzle Craft සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට