මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$2.99
USD$2.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The legendary platforming hero is back in a brand new adventure!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Because we always want more people running with Rayman, the game is now compatible with computers equipped with ATOM processors!

විශේෂාංග

  • Join Rayman in 70 gorgeous levels and try to bring as many lums as you can!
  • New powers to unlock as you progress: jump, punch, fly, run on wall...
  • 7 worlds to discover each with their own atmosphere and gameplay
  • Unlock the challenging land of the livid deads levels if you have the skills
  • Play the game as Rayman or Globox!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Ubisoft Entertainment

හිමිකම

© 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Ubisoft Entertainment

නිකුතු දිනය

2013-03-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

54.96 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)
Português (Brasil)
日本語 (日本)
Deutsch (Deutschland)
Italiano (Italia)
Español (España, Alfabetización Internacional)
中文(中国)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට