නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Learn how to shoot the right gun. Semi-automatic pistol, revolver and assault rifle. How is the gun used? This simulator works just like a real gun. When you can shoot at this, you can also use the right gun. Learn how to shoot the semi-automatic pistol, with an external hammer. A double-action/single-action (DA/SA) firearm combines the features of both mechanisms. - Reload when the cartridges have run out or when the bet is in the barrel. - Pause the shoot and remove the magazine and remember to also remove the stake in the barrel. - Safety. (Design tries to imitate Walther Hämmerli x-esse Target pistol, Beretta 92 , Smith & Wesson 27 and AK-47 variant M-62.)

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Added Revolver. Learn how the revolver works.

විශේෂාංග

  • Learn how to shoot the right gun.
  • Semi-automatic pistol.
  • Revolver.
  • Assault rifle.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Cerespostin

වැඩිදියුණුකරු

Cerespostin@outlook.com

නිකුතු දිනය

2018-02-21

ආසන්න වශයෙන් තරම

90.01 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වෙඩික්කරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට