නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Roman Empire Free is a free version of Roman Empire, a fast paced strategy game where you, as a Caesar, conquer Europe. Drag your units between cities to attack enemy or defend your cities from attack. To win, use the right tactic and take over all villages and cities. In this version you will get 6 new levels that are different from what you can find in the full version of Roman Empire.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Adjustment and support for new Windows 10 features.

විශේෂාංග

  • 6 different maps with unique graphics and tactical terrain features.
  • Large map of Europe with your current location. Complete levels to move to the next ones.
  • Tutorial with videos explaining how to play.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

http://BinaryBanana.com

හිමිකම

Copyright © 2012, Binary Banana LLC

වැඩිදියුණුකරු

http://BinaryBanana.com

නිකුතු දිනය

2012-12-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

66.65 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
中文(中国)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Polski (Polska)
Deutsch (Deutschland)
Italiano (Italia)
Français (France)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
日本語 (日本)
Nederlands (Nederland)
Dansk (Danmark)
Suomi (Suomi)
Norsk Bokmål (Norge)
Türkçe (Türkiye)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට