නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Now experience the excitement and thrill of playing roulette in the real Las Vegas casino surroundings on your Windows. Take your gaming experience to the next level with new Roulette 3D Casino. Enjoy the fun of playing the real roulette in the amazing Las Vegas theme without ever dropping a single penny with never before sound effects and graphics. Game features: - Best roulette game out there - Stunning 3D graphics and animations - Las Vegas version - Experiment with different techniques - Casino ambience - Rebet, Final Bet, Tier, Orphelins, Clear and other - Many tables Have Fun and Good Luck!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Tiny Hot Real Games: Craft, Sport, RPG

නිකුතු දිනය

2019-05-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

36.49 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට