නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

A realistic game with 3D graphics featuring all sorts of roulette: European with three sectors, American with a “double zero” or French with additional bets on sectors. Experiment and win! Game features: FREE CHIPS – Come back to the game every day and get free chips. 3D GRAPHICS – An absolutely free roulette game with stunningly realistic 3D graphics. PLAY WITH FRIENDS – Invite your friends to the game through email or Facebook and get bonuses as a reward. 3 VERSIONS OF ROULETTE – Try European, French and American roulettes and chose the best for you. CHAT WITH OTHER PLAYERS – Use the convenient chat and message system to discuss rounds you've won and get even more fun out of the game. CONVENIENT INTERFACE – A simple and attractive interface which gives you the ability to make bets quickly. LEARN TO PLAY – Are you new to roulette, but always wanted to try it? We'll help you take the first step and teach you how to play three roulette versions. NO REGISTRATION – Use guest mode to play roulette without registration. GET REWARDS – Place bets, take risk and unlock achievements. ONE ACCOUNT – Start playing on your smartphone or tablet and continue playing on Facebook without losing your progress. TEXAS POKER – With one account for Texas Poker and Roulettist you can use your contacts, achievements and chips in both apps. Subscribe to the official Facebook page of the game and be the first to learn about the latest news and special offers: https://www.facebook.com/Roulettist This game is only available to people of legal age. The game offers no possibility of winning money or anything of value. Success in playing this game does not imply your success in a similar real-money casino game.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

* Even more FREE chips for every day you play - the more you play the more free chips you get! * Pokerist Lottery cards are here - Win up to 600 million chips with our new scratch cards! * New Daily Quests - Complete quests to get free chips * Easier access to our catalogue of popular games through an all new 'More Games' section by simply using your Pokerist account

විශේෂාංග

 • FREE CHIPS – Come back to the game every day and get free chips.
 • 3D GRAPHICS – An absolutely free roulette game with stunningly realistic 3D graphics.
 • PLAY WITH FRIENDS – Invite your friends to the game through email or Facebook and get bonuses as a reward.
 • 3 VERSIONS OF ROULETTE – Try European, French and American roulettes and chose the best for you.
 • CHAT WITH OTHER PLAYERS – Use the convenient chat and message system to discuss rounds you've won and get even more fun out of the game.
 • CONVENIENT INTERFACE – A simple and attractive interface which gives you the ability to make bets quickly.
 • LEARN TO PLAY – Are you new to roulette, but always wanted to try it? We'll help you take the first step and teach you how to play three roulette versions.
 • NO REGISTRATION – Use guest mode to play roulette without registration.
 • GET REWARDS – Place bets, take risk and unlock achievements.
 • ONE ACCOUNT – Start playing on your smartphone or tablet and continue playing on Facebook without losing your progress.
 • TEXAS POKER – With one account for Texas Poker and Roulettist you can use your contacts, achievements and chips in both apps.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

KamaGames

හිමිකම

KamaGames


වැඩිදියුණුකරු

KamaGames

නිකුතු දිනය

2014-10-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

114.28 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගිණුමේ පරිශීලක නාමය සහ පින්තූරයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Čeština (Česká Republika)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
עברית (ישראל)
Magyar (Magyarország)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Қазақ Тілі (Қазақстан)
한국어(대한민국)
Bahasa Melayu (Malaysia)
Norsk Bokmål (Norge)
Nederlands (Nederland)
Nynorsk (Noreg)
Português (Brasil)
Română (România)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)
Tiếng Việt (Việt Nam)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Roulettist වෙබ් අඩවිය
Roulettist සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට