නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Experience the thrills of a real casino for FREE with Slots Pro! Slots Pro allows you to enjoy fun, Vegas-style slot machines for FREE on all of your Windows devices. Explore three unique machines, each with its own minigame. With DAILY BONUSES and HUGE JACKPOTS, there are endless ways to win. Compete to have the biggest bankroll with people from every corner of the world on the global leaderboards. Tons of achievements and collectible items make this game fun for months to come. Engaging HD graphics and animations along with fun sounds and music round out this unstoppable casino classic!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • FREE Vegas-style slots
  • Riches of Athens: play slots in Ancient Greece
  • Jungle Jackpot: enjoy slots in a Mayan jungle full of treasure
  • Victorian Treasures: spin the reels in Victorian England
  • Unlock larger bets and bonuses as you level up
  • Global leaderboards, statistics tracking, and achievements

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Rolling Donut Apps

හිමිකම

Copyright © 2015, Rolling Donut Apps LLC

වැඩිදියුණුකරු

Rolling Donut Apps

නිකුතු දිනය

2015-10-09

ආසන්න වශයෙන් තරම

196.34 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Portugal)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Slots Pro සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට