නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

The hit action game enjoyed by over 10 million players explodes onto Windows Phone, supercharged with cool features, bonus missions and extreme pursuit vehicles. Download now and play for FREE! -- BE THE COPS IN AMERICA’S WILDEST TV CHASES Smash Cops Heat is an intense action racing game which pits your driving skills against felons desperate to outrun you in wild chases. - Pursue and takedown high speed felons - Escape criminal attacks in heart-stopping chases - Stunning 3D graphics - Large, beautiful, driveable city - Physics based chaos and mayhem Ground-breaking, easy to use driving controls; ultra-responsive and accessible to players of all ability. Explosive new power-ups, exclusive to Heat, let you crank up the carnage. - Unleash rapid fire takedowns with the brand new InstaRam - Fend off relentless felon attacks with the new & improved Super Cop Choose from a huge variety of high performance pursuit cars ranging from American muscle to exotic European hypercars. Hit the streets and take on a city full of criminal mayhem! -- Smash Cops Heat features items such as power-ups and paint jobs that can be bought in-game. You can manage access to these items in Settings. -- Facebook: facebook.com/HutchGames Twitter: @HutchGames YouTube: youtube.com/user/HutchGames Web: www.hutchgames.com

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Bug fixes

විශේෂාංග

  • BE THE COPS IN AMERICA’S WILDEST TV CHASES

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Hutch Games

හිමිකම

Copyright © 2015, Hutch Games Ltd

වැඩිදියුණුකරු

Hutch Games

නිකුතු දිනය

2015-02-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

314.91 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (México)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Bahasa Melayu (Malaysia)
Nederlands (Nederland)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
中文(中国)
中文(台灣)
中文(香港特別行政區)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Smash Cops Heat වෙබ් අඩවිය
Smash Cops Heat සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට