නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

From authors of Sniper Camera Gun! New 3D version of sniper shooting simulator! Become a sniper!!! Sniper camera will give you real feeling of sniper gun on your hands and you will see world like in a real sniper game. App uses device’s camera to modify it to real sniper scope view, also zoom mode with sniper scope. Sniper Camera – 3D Sniper Gun Simulator includes: - Normal Mode – You see world with sniper camera on your hands, you can shoot and do photos with camera - Zoom Mode - simulates real sniper scope and zoom + you can do shooting and photos - Real gun sound with best quality! Enjoy shooting!!!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

VAPP

හිමිකම

VAPP

වැඩිදියුණුකරු

VAPP

නිකුතු දිනය

2015-12-01

ආසන්න වශයෙන් තරම

19.88 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Русский (Россия)
中文(中国)
العربية (المملكة العربية السعودية)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට