නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Solitaire is an absolute classic! And here you find the game in its original version. Install Solitaire '95 today and dive immediately in the world of this legendary card game. ⭐⭐⭐⭐⭐ "This game is a real challenge, love it." ⭐⭐⭐⭐⭐ "Fantastic. easy, clean graphics, just great"

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

විශේෂාංග

  • 1 Card Draw
  • 3 Card Draw
  • Clear graphics
  • Easy navigation

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Aliens bring change

වැඩිදියුණුකරු

Aliens Bring Change

නිකුතු දිනය

2019-08-21

ආසන්න වශයෙන් තරම

36 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Solitaire '95 වෙබ් අඩවිය
Solitaire '95 සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට