නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The solitaire Free is popular and classic card games you know and love. We carefully designed a fresh solitaire free modern look, woven into the wonderful solitaire classic feel that everyone loves. Our Klondike Solitaire will give you endless fun. And the most important thing is that it is a single player card game and available for Free! Experience the crisp, clear, and easy to read cards, simple and quick animations, and subtle sounds, in either landscape or portrait views. KEY FEATURES: ♠ Draw 1 card ♠ 14 Kinds of App Backgrounds ♠ Different Kinds of Card Themes ♠ Crisp, beautiful, and easy to read cards ♠ Efficient, fast, and sensible card games interface ♠ Single tap to place a card or drag and drop ♠ Standard Klondike Solitaire scoring ♠ Timer, moves, and statistics ♠ Unlimited Undo ♠ Auto-Complete option to finish a solved game ♠ Fun & challenging achievements ♠ Play OFFLINE in anytime and anywhere Download it, and we believe it will become an indispensable part of your life!!!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Best Game Studio

වැඩිදියුණුකරු

Best Game Studio

නිකුතු දිනය

2019-07-08

ආසන්න වශයෙන් තරම

14.14 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Solitaire Card Game Free සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට