නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Solitaire Epic is a free solitaire card game. This premium quality game is designed to deliver the best solitaire experience, focusing on keeping things simple, clean and easy to play. Classic Solitaire, also known as Patience or Klondike, is the most popular card game in the world. The simple rules mean that anyone can enjoy a relaxing round of Solitaire Epic.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Many options, including Draw 1, Draw 3, undo and hint.
  • Play both regular games, and guaranteed winnable games.
  • High quality card sets and backgrounds.
  • New daily and monthly challenges.
  • Standard scoring and Vegas scoring.
  • Play in both portrait and landscape mode.
  • Simple and responsive gameplay.
  • Detailed game statistics.
  • Complete fun achievements.
  • And more!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Kristanix Studios AS

නිකුතු දිනය

2017-10-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

90.69 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Solitaire Epic+ වෙබ් අඩවිය
Solitaire Epic+ සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට