මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$0.99
USD$0.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Top Rated Hidden Object and Solitaire Game Play! Great for All Ages & Skill Levels In the City of Magic Cards, time is standing still. Wise and foreboding Nature has placed a curse as punishment for the greed of the city's entitled inhabitants. Now, it is perpetually autumn in the drizzly district of Spades. Clubs are frozen in time by a never-ending winter. Hearts have halted at the very budding of a spring that may never blossom, and Diamonds are drying out in the scalding summer sun. It's up to you to jump start the Magic City clock, get it turning again and restore tranquility to the city! Fun combination of clever hidden object and challenging card game play. Dozens of mini-games!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

විශේෂාංග

  • - Two solitaire modes to challenge you
  • - Colorful hidden object scenes to test your imagination
  • - Dozens of mini-games and brain-teasers to keep you sharp
  • - Fortunetelling room to keep things fun
  • - Infinite game mode to keep you playing for hours

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

JoyBits Ltd.

හිමිකම

(c) Dikobraz Games, 2015.

වැඩිදියුණුකරු

JoyBits Ltd.

නිකුතු දිනය

2015-09-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

109.89 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Nederlands (Nederland)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Svenska (Sverige)
Русский (Россия)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට