වර්තමානයේ Stand O'Food® 3 HD ලබා ගත නොහැකිය.
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The most popular burger-serving game gets a much-awaited sequel! Riding the wave of success in his hometown, Ronnie the Chef extends the operations of Stand O’Food chain to Tinseltown, where he meets Nikki and Mr. Clarence, and disrupts revenge plans of the evil Mr. Torg. Open restaurants around Tinseltown, and serve clients fast and healthy food in 25 restaurants under his management. An exciting and fast-paced time management/puzzle game, Stand O’Food 3 will definitely entertain and challenge you! This is free trial version that lets you try out the game. To get the full Stand O'Food® 3 experience, download the Premium version.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

• Minor improvements

විශේෂාංග

  • 75 levels in 5 settings, 12 bonus levels
  • Serve burgers, pies, and lasagnas in 25 cafes around the city
  • Add French fries, ice cream, coffee, and soda!
  • Master a total of 90 recipes with over 18 special sauces

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

G5 Entertainment AB

හිමිකම

© 2013 - 2019 G5 Holdings Limited. Published by G5 Entertainment AB. All Rights Reserved.

නිකුතු දිනය

2013-05-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

179.19 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
中文(中国)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට