Optimized for Series X and S
USD$29.99යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
Xbox මත ඔන්ලයින් බහු ධාවකයට Xbox Live Gold (දායකත්වය වෙනම අලෙවි කෙරේ) අවශ්‍ය කෙරේ.

Get access to this game and play with cloud gaming (where available) with an Xbox Game Pass Ultimate subscription (sold separately).Learn more

+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම

ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවම බලැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ: Windows 10 මැයි 2019 යාවත්කාල.පද්ධති අවශ්‍යතා බලන්න

USD$29.99+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

අන්තර්ගතයි

විස්තරය

The dead have risen and civilization has fallen. Not even the military could stop the zombies, and now it's up to you to gather survivors, scavenge for resources and build a community with up to three of your friends in a post-apocalyptic world – a world where every decision matters, and where you define what it means to survive in this ultimate zombie survival simulation. State of Decay 2: Juggernaut Edition re-imagines the popular survival game as a brand-new experience to welcome first-time players... and those who've come back from the dead. This edition is packed with new and remastered content for the ultimate zombie survival experience. Join over 10 million existing players and discover what Juggernaut Edition has to offer: • The base game plus all three add-on packs released to date, including the all-new Homecoming update: o Homecoming: a full-size, fully remastered, open world version of Trumbull Valley for the core game, reintegrating the Mount Tanner and Fairfield regions to the map, and adding new sites to scavenge, along with new sights to behold. o Heartland: an massive story campaign set in a familiar town with new challenges o Daybreak Pack: a test of teamwork with siege-style, "survive the horde" gameplay o Independence Pack: a celebration of history that blows up zombies... with fireworks! • Remastered graphics and an upgraded engine featuring realistic fog effects • An expanded soundtrack with hours of new thematic musical arrangements • Providence Ridge: a brand-new open-world map full of forests, zombies, and mystery • Two-handed heavy weapons with new melee combat moves to bust zombie heads • A new introductory experience and improved controls to help you master the apocalypse ... and countless other improvements to the classic open-ended sandbox gameplay.

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

විශේෂාංග

  • Build your community and invite up to three friends to survive in an open world filled with hostile zombies and human enemies.
  • Juggernaut Edition includes the base game and all 3 previously released add-on packs.
  • Explore Providence Ridge, a brand-new map in a rugged logging town.
  • Remastered graphical, mission, UI and technical improvements.
  • It’s up to you to establish a base, develop your characters’ abilities, and manage resources to survive as a group in this post-apocalyptic world.
  • Features a brand-new tutorial and improved controls to help you become the ultimate survivor.
  • Free update for all current State of Decay 2 owners.
  • Every decision has lasting consequences. In the end, how you survive just might surprise you.
  • Supports Xbox Play Anywhere.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xbox Game Studios

හිමිකම

Microsoft Studios © 2018 Microsoft Corporation

වැඩිදියුණුකරු

Undead Labs

නිකුතු දිනය

2018-05-21

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 18 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
යෙදුම නවීකරණය කිරීමට පරිශීලකට හැකියාව දෙන්න.
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
S-ප්රකාරයේ Windows 10 උපාංගයක ස්ථාපනය කළ නොහැක

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

නිදහස්

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (Australia)
English (United States)
Français (France)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Deutsch (Deutschland)
Español (México)
Italiano (Italia)
中文(中国)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

State of Decay 2: Juggernaut Edition සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට