නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Love logic puzzles? Want to test your wits, train your brain, or just relax for a little while each day? Play Sudoku, now available FREE for your Windows 8 PC, laptop, or tablet. Sudoku works perfectly with your Windows 8 device - whether you're using a mouse or a touch screen. This app was design with Sudoku beginners and experts alike in mind. New to the game? Use the guide system to narrow down your options and start to learn the game. Love Sudoku already? You'll never run out of fun puzzles with this app. Keep playing to beat your best scores and times, or just check in daily to stay sharp - how you play is up to you!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Unlimited Sudoku puzzles for beginners and experts alike!
  • Time and scores are displayed for competitive players.
  • Beginners can learn the game with a robust hint system.
  • Notations help you mark your guesses before you're sure.
  • Customize which hints you want to use.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Arkadium Inc

හිමිකම

© 2013 Arkadium, Inc.

වැඩිදියුණුකරු

Arkadium Inc

නිකුතු දිනය

2013-05-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

2.99 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Sudoku For Free වෙබ් අඩවිය
Sudoku For Free සහාය

අතිරේක නියමයන්

Sudoku For Free රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Sudoku For Free බලපත්‍ර නියමයන්
N/A

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට