නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

With Sudoku Free you can play millions of sudoku puzzles. Sudoku Free will give you endless hours of relaxation and enjoyment!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • 100% Free
  • Three difficulty levels (Easy, Medium, Hard) to test your logic skills and stimulate your brain
  • "Sudoku of the Day" challenge
  • Select a game number (from 1 to 9,999,999) for each difficulty level
  • Save the game in progress
  • Statistics tracking
  • Several beautiful Backgrounds to select from
  • "Hints" button will help you solve the hardest puzzles
  • Insert bookmark and Go to bookmark
  • and much more...

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

TreeCardGames

හිමිකම

Copyright (c) 2014-2020 TreeCardGames. All rights reserved.

වැඩිදියුණුකරු

TreeCardGames

නිකුතු දිනය

2020-01-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.86 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Sudoku Free ! වෙබ් අඩවිය
Sudoku Free ! සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට