මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$2.99
USD$2.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

"Super Cow Mutant VS Alien Invaders" is a classic 3D platformer about the adventures cow, who was stolen by a UFO. Help the hero to return home. Key features: - classic gameplay, - 3D and 2D levels, - funny hero.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

QtrlQ

නිකුතු දිනය

2017-10-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

234.54 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Super Cow Mutant VS Alien Invaders සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට