නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Supercars Lamborghini Aventador is a new puzzle game, set on being fun and exciting.Slide the tiles and remake the image. Test your brain and your skills with this great game. With varying arrays of difficulty from amateur to legendary use your best strategy to see if you can clear the puzzle and recreate the picture. Features: 1. 3x3, 4x4 and 5x5 puzzles 2. Hints to help you place tiles in the correct order 3. Amazing pics of supercar Aventador 4. High score records, so you can always aim to beat your score. Check out this amazing supercar as well as play a challenging and addictive game while your at it.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • 3x3, 4x4 and 5x5 puzzles
  • Hints
  • HD images of HD Images of the Aventador

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

lbc21apps

නිකුතු දිනය

2018-04-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

23.62 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට