වර්තමානයේ Supermarket Management 2 HD ලබා ගත නොහැකිය.
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Do you have what it takes to run a busy supermarket? Now you have a chance to show everyone! Become the manager of a small roadside shop and end up as the owner of a competitive grocery chain in this addictive time management game. Serve customers quickly to keep them happy and earn more coins Then invest your profits in new equipment and hire additional workers so that you can grow your business. With its true-to-life scenario and gripping pace, Supermarket Management 2 reveals your true leadership abilities in a highly entertaining manner! TRY IT FREE, THEN UNLOCK THE FULL ADVENTURE FROM WITHIN THE GAME!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • 49 challenging levels
  • 22 achievements to earn
  • Nine whimsical characters
  • Eight exciting mini-games
  • Five fascinating locations

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

G5 Entertainment AB

හිමිකම

© 2014 - 2019 Playful Age, G5 Entertainment AB.

නිකුතු දිනය

2014-06-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

192.9 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
中文(中国)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට