නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Temple Run 2, developed by Imangi, is an infinite runner where the player has to escape his enemy and avoid all the obstacles and traps that are on the way. Cross cliffs, forests and even mines and help this fearless treasure hunter escape with the golden idol. But hurry up! Evil ape monsters are chasing you! Do you dare to join this exciting adrenaline-charged adventure? How do I play Temple Run online? Keyboard Move - AD or Left / Right Arrow Keys Jump - W or Up arrow key Slide down - S or down arrow key Mobile Move and turn - swipe left / right Jump - slide up Slide - slide down About the creator: Temple Run 2 is the second installment in the mega-hit Temple Run. It was created by Imangi, and it is their first game on Poki. Don't forget to play the exciting new map in Temple Run 2, Temple Run 2: Frozen Shadows!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Jeuxjeuxjeux Games

නිකුතු දිනය

2021-09-06

ආසන්න වශයෙන් තරම

187.16 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට