නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The mega addictive Temple Jungle Run is FREE endless running game! Temple Jungle Run 3D is a free endless temple run game that brings you thrill and excitement of a fantasy super action and outrunning experience in 3D! Now test your reflexes as you race down yellow brick roads. Swipe to turn, jump and slide to avoid obstacles especially poisonous blossom. Collect more coins to buy more power ups upgrade your skills to see how far you can run with this amazing game! Collect coins and unlock NEW characters as Lara Croft or Indiana Jones and many more charactes! Features ★ Gorgeous visual effects Oz Run ★ Smooth game control feelings ★ Rich background music and sound effects ★ Huge system of items in shop ★ Intense and exciting game rhythm Enter into the world of adventures with the sequel of mega hit Temple final run coming along with a new idea of escaping from monkeys of castle.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sweet Candy Kingdom Inc.

නිකුතු දිනය

2019-04-22

ආසන්න වශයෙන් තරම

35.87 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට