නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
Xbox මත ඔන්ලයින් බහු ධාවකයට Xbox Live Gold (දායකත්වය වෙනම අලෙවි කෙරේ) අවශ්‍ය කෙරේ.
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The Original Online Action-RPG, and home of "True Action Combat" -- play TERA

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • True Action Combat

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

KRAFTON, INC.

නිකුතු දිනය

2019-11-28

ආසන්න වශයෙන් තරම

58.54 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

භූමිකා රඟපෑම

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

මිල පරාසය: USD$4.99 සිට USD$99.99 දක්වා

ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලයේ මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න.

ප්‍රකාශක තොරතුරු

TERA සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට