නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

The Cryptographer features: ● More than 300 levels, including popular proverbs, book excerpts, quotes from historical figures, etc ... and soon there will be many more and many other categories! ● Learn how to use controls with a short introductory tutorial. ● Unlock achievements and share them with your friends. ● Enjoy temporary events that allow you to get coins and medals. Already a fan of The Cryptographer? Give us a Like on Facebook or follow us on Twitter to keep up with the latest news: facebook.com/thecryptographergame twitter.com/_cryptographer

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Enjoy the summer with a new category with refreshing phrases and get a new achievement. Only available for a limited time! We have also fixed some errors when completing some phrases on some devices.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

DSGames Studios

නිකුතු දිනය

2019-03-11

ආසන්න වශයෙන් තරම

92.09 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වදන

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

Español (España, Alfabetización Internacional)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට