නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The Duck Hunting Game is a simple arcade duck shooting game using a shotgun. The goal of this hunting game is to shoot the ducks. Reload the gun after each second shot.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

First released version.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Naturplats

නිකුතු දිනය

2018-01-09

ආසන්න වශයෙන් තරම

18.98 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

The Duck Hunting Game සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට