මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

මුල් මිල USD$4.99 විය, වර්තමාන මිල නිදහස්
100% වට්ටම් • 18 දවස් වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Get a Multiplayer Action Shooter Game experience with your friends and family. Create your own Clans and fight for the best Clan. Create custom rooms as you want and enjoy with your friends. Earn In-game Coins while playing The Meteorite and redeem them in the upcoming In-Game Shop for new skins, weapons and new characters. The Meteorite is a Multiplayer Action Shooter Game made by Sasandara Dilmina from Sri Lanka.

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

New Game Mode "Elimination". New Weapon Collection. New Anti-Cheat. New Sound Pack. New in-game Compass Bar. Some ping issues with the server are fixed. Fixed some bugs in the gameplay. Fixed some bugs with walls, trees, and some other models.

විශේෂාංග

 • Team Death Match
 • Capture The Flag
 • Elimination
 • Level Up System
 • High Quality Graphics
 • User Friendly GUI
 • Friend List System
 • Advanced Login System
 • In Game Currency System
 • Clan System
 • Customizable Rooms Menu
 • Customizable Host Menu
 • Multiplayer
 • Single Player with Bots
 • Multiplayer with Bots
 • Anti-Cheat
 • Game Servers With a Very Low Ping

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sasandara Dilmina

වැඩිදියුණුකරු

Sasandara Dilmina

නිකුතු දිනය

2022-02-01

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.76 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ මයික්‍රොපෝනය භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ සංගීත පුස්තකාලය භාවිත කරන්න
ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ වීඩියෝ පුස්තකාලය භාවිත කරන්න
පෙළ පණිවුඩ කියවීම සහ මකා දැමීම කරන්න
ඔබගේ 3D වස්තුවලට ක්‍රමලේඛාත්මක ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගිණුමේ පරිශීලක නාමය සහ පින්තූරයට ප්‍රවේශය ගන්න
backgroundMediaPlayback

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

The Meteorite වෙබ් අඩවිය
The Meteorite සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට