නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The most downloaded Spades app now available on the Windows Store !! 'The Spades' brings this classic 4-player contract trick taking card game to the Windows Store, based on the No.1 downloaded Spades app by AI Factory! 'The Spades' supplies classy graphics, super smooth gameplay, addictive background music and sound effects, highly scalable difficulty & much more. The game will track your wins/losses and draws against each of the difficulty levels. You can monitor how well you have performed in partnership with all the 18 CPU players provided for the game. Beat them all and partner them all!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Full Spades Partnership Play
  • 18 CPU characters of varying skill (beginner to expert)
  • Undo your play anytime
  • Hint facility
  • Backgroud Music and Sound Effects (ON/OFF)
  • Beautiful Card and Background graphics
  • Animation speed (Normal/ Fast)
  • Saves history of your and CPU player stats
  • Remove ads

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

UNBALANCE corp.

හිමිකම

Copyright © UNBALANCE Corporation / AI Factory Limited

වැඩිදියුණුකරු

UNBALANCE corp.

නිකුතු දිනය

2017-10-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

42.38 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

The Spades වෙබ් අඩවිය
The Spades සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට