නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The world of Disney•Pixar’s Toy Story comes to life in the only mobile game that’s fully themed in the Toy Story universe, including the upcoming Toy Story 4! Help Woody, Buzz and beloved characters, classic and new, unlock their stories one scene at a time while you adventure across iconic locations like Andy’s Room, Pizza Planet and more. Overcome larger-than-life obstacles as you match, drop and clear hundreds of exciting match 3 puzzles. Enter imaginative worlds by collecting and assembling exclusive character-themed Playsets to unlock all-new Bonus Scene adventures. With the magic of Toy Story at your fingertips, you've got a friend in match 3! Need help? We’re only a click away! https://www.bigfishgames.com/help/toystorydrop Find us! Join us on Facebook – https://www.facebook.com/ToyStoryDrop/ Learn about Toy Story Drop! on Instagram - https://www.instagram.com/toystorydrop/ Relive the Moments on Twitter - https://twitter.com/toystorydrop Big Fish Terms of Use: https://www.bigfishgames.com/company/terms.html © Disney/Pixar

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Version 1.2 - New levels added. Scene 5: Full Tilt Rescue!

විශේෂාංග

  • Explore iconic locations from the Disney•Pixar Toy Story universe, including Toy Story 4
  • Call the toys to your aid through themed boosts like The Claw to swap to game pieces, the Alien’s Saucers to zap away obstacles, and Etch A Sketch to shake up the board
  • Tap and discover delightful Easter eggs on the interactive progression map
  • Solve puzzles to collect Playset pieces for Sheriff Woody, Space Ranger Buzz, Cowgirl Jessie, and more
  • Assemble Playsets to unlock Bonus Scenes like Woody vs. Evil Doctor Porkchop
  • Help the toys get ready for Andy’s return from Cowboy Camp, save Hamm from being left behind at Pizza Planet, and more
  • Work with favorite characters to overcome larger than life obstacles in each puzzle
  • Watch the story unfold as you progress through gameplay

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Big Fish Games

හිමිකම

© Disney/Pixar

වැඩිදියුණුකරු

Game Forest

නිකුතු දිනය

2019-04-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

535.3 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Toy Story Drop! වෙබ් අඩවිය
Toy Story Drop! සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට