නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Become a tycoon on a sunny island, by building a beautiful and lively city, producing goods, and making profitable deals! Trade Island features stunning tropical landscapes, exciting quests, and charming characters that the whole family will love. Start your adventure in the shade of elegant palm trees, and build the city of your dreams! • A living game world! The residents of the city have their own independent lives; they like to socialize, work, and have fun. Your island never sleeps! • A realistic market economy! Pave your way to success by producing goods and striking the best deals. Trading with your citizens never gets old! • Charming characters! Make friends with the cute local residents. Grant them wishes, and take part in their amazing life-stories! • Unbelievable adventures! The island is full of mysteries that only you can solve. Search for pirate treasure, investigate strange anomalies, or examine the artifacts of long-lost civilizations! • Cars! Make the streets of the city livelier with transportation. Organize the traffic in the city, and assemble a unique collection of vintage automobiles! • Cozy Caribbean landscapes! Find yourself on an island with immaculate beaches, elegant palm trees, and gentle surf. Create the island of your dreams! Start building and get rich! The game uses in-app purchases. In-app purchases can speed up gameplay.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Hot Topic: The Professor’s mystery is not yet solved, but the truth is out there! Soon: New awesome adventures on the lost island in the company of inquisitive Aurora, thoughtful Matt and cheerful Dino: uncover all the secrets of the ancient civilization! Island News: What can be better than a long-awaited sale? The traders have prepared their best goods at attractive prices!

විශේෂාංග

  • A living game world!
  • A realistic market economy!
  • Charming characters!
  • Unbelievable adventures!
  • Cozy Caribbean landscapes!
  • Cars!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

GAME INSIGHT UAB

හිමිකම

Game Insight, 2021

නිකුතු දිනය

2020-02-06

ආසන්න වශයෙන් තරම

440.68 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Trade Island වෙබ් අඩවිය
Trade Island සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට