නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

TriPeaks Solitaire Limited Edition is a version of the popular card game TriPeaks Solitaire. The game has beautiful design and 45 Levels. Start Playing and have fun!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • 45 Levels
  • Beautiful design

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sublime Co

හිමිකම

Sublime Co

වැඩිදියුණුකරු

Sublime Co

නිකුතු දිනය

2015-09-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

12.04 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට