නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Climb up an overcome increasing challenges to reach new highs and scores.

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

New sections will get now unlocked.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Phyron

වැඩිදියුණුකරු

Phyron

නිකුතු දිනය

2018-01-30

ආසන්න වශයෙන් තරම

2.22 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වේදිකාකාරකය

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Upward වෙබ් අඩවිය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට