නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
Xbox මත ඔන්ලයින් බහු ධාවකයට Xbox Live Gold (දායකත්වය වෙනම අලෙවි කෙරේ) අවශ්‍ය කෙරේ.
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Vigor is a free-to-play shoot 'n' loot game where you build the Shelter in post-war Norway. * Shoot your way out of encounters for 8-12 players * Loot precious resources and valuable items * Build your shelter and vital equipment * Become the courageous Outlander in post-war Norway The nuclear war is over. Europe is devastated, Norway has become the last stand. You start as a nameless Outlander, but who will you become? No time for uncertainty. Shoot your way out or don’t fight at all. Loot, gather resources, take risks. Build your Shelter and vital equipment. Humanity has fallen... You shall rise.

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Vigor – Season 2: Hunters Seek the Hunters, rulers of the wilderness. Chart the Hunter's path with the Battle Pass. Adopt skills to lay new tools, operate the crossbow, or pursue the quarry. Prepare for the hunt, Outlander!

විශේෂාංග

  • Shoot your way out of encounters for 8-12 players
  • Loot precious resources and valuable items
  • Build your shelter and vital equipment
  • Become the courageous Outlander in post-war Norway

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Bohemia Interactive a.s.

වැඩිදියුණුකරු

Bohemia Interactive a.s.

නිකුතු දිනය

2019-08-19

ආසන්න වශයෙන් තරම

8.22 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වෙඩික්කරු

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

මිල පරාසය: USD$4.99 සිට USD$99.99 දක්වා

ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලයේ මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න.

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Vigor වෙබ් අඩවිය
Vigor සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට