නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

VIP Slots Casino Game = Huge Payouts = Mega Bonus Games Welcome to popular Las Vegas VIP Casino Slot Machines . Start now and collect $200,000 FREE CHIPS as Welcome BONUS in your CasinoSlot game! Inside you will find a lot of FREE COINS rewards, bonus games and amazing slot experience! You won ticket to the Elite CASINO! Welcome to High Quality VIP Slots Club Casino! == Get Slot Games Inside == - Halloween Slot - Halloween Jackpot Win Slots - Golden Age of Egypt Rich Slots - Golden Bars Slots - Huge Casino Slot Machine Game - Crazy Monkey Slots - Mysterious slots game - Lucky Spin - Free Slots Game with Huge Rewards - Extra Fast! Speed Rash 777 slot game - Fairy Queen Slots & Jackpots - Miracle Circus Slots - Xmas & Christmas Slot Machines Games - FruitoSlots Free Casino - Hollywood Stars Slots - Love Day Slot - Cleopatra Slot - Mafioso Casino Free Slots Machine - Diamonds Rush Slots - Vegas Casino - Vikings Clash! Spin&Win! - Jackpot Wild-Win Slots Machine - Fortune in Vegas Jackpot Slots - Farm & Gold Slot Machine - Huge Jackpot Slots Game - Zombieland Slot - Jackpot Spin-Win Slots - Rich Santa Slots Free Casino - St.Patrick slot machine - Find HUGE Rewards with Treasure Island slot game - Rock Climber Slot game - 3 Pink Jackpot Diamonds Slots - Pharaoh's Legend == Progress == - Achievements with rewards - Leaderboards in this Slot Machine - Leaderboards in Global Casino Slot Games - Daily Quests with rewards == Popular Questions == Q: Can I play this slot games without wifi? A: Yes! You can play slot machines offline free. Internet connection required only to collect FREE Daily Bonuses. Q: Is real money involved in this free slots games? A: This slot machines game does not offer real money gambling. == PLAY MORE! GET MUCH MORE! == Collect VIP Status Points to get more rewards & bonuses! You will get VIP Status Points for all your experience: spins, wins, invites, purchases, level-up and much more! DOWNLOAD NOW! VIP Casino Slot Machines $ Have Fun and Good Luck!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

 • 25+ Slots Games in One VIP Slots Club Application
 • More you PLAY > More you GET!
 • $200,000 chips to get you started!
 • Free chips every 30 minutes for you! Play your favorite slots anytime you want!
 • Play & Win Casino Slot Machine Jackpots, Huge Jackpots & ROYAL Jackpots!
 • Extra Bonus Games: Wheel of Fortune, 9 cards.
 • GEMS - allow get extra rewards and double any coins wins!
 • BONUS POINTS - allow you to play Slots Bonus Games anytime you want!
 • FREE COINS each 30 min!
 • Exchange gems for coins, bonus points & boosters!
 • Daily GEMS!
 • Use BOOSTS 2x! 3x!! 5x!!! to increase your experience & WINS!
 • Collect Daily Bonuses

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Duksel

නිකුතු දිනය

2017-11-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

191.18 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

VIP Slots Club වෙබ් අඩවිය
VIP Slots Club සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට