මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Vowels is an original word puzzle game perfect for short breaks. Complete a small game in a couple of minutes, or play the larger games for longer breaks. It avoids the exploding stars, flashing lights, and the endless treadmill of meaningless rewards to provide a focused, simple, yet challenging workout for your brain. How To Play: - You are shown a word with only the vowels - Swipe the consonants in the grid to fill in the blanks and form a word - You can swipe forwards or backwards, horizontally or vertically, and even diagonally to find the answer - If you get stuck on a word, use the arrows next to the clues to move to the next word - Find the consonants for all the clues to finish the level

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • No ads
  • No in app purchases
  • Unlimited levels
  • We use the top 10000 most used words in the English language so everyone can play
  • Simple design that is easy on the mind.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Mind Salve

නිකුතු දිනය

2018-11-06

ආසන්න වශයෙන් තරම

2.53 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වදන

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (Australia)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Vowels - An Original Word Game සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට