මුල් මිල USD$9.99 විය, වර්තමාන මිල USD$4.99
50% වට්ටම් • 6 දවස් වම්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

මෙම කට්ටලයේ

විස්තරය

Wenjia Complete Edition includes everything we want to deliver to our beloved users, get it now and enjoy the journey!

තිරදසුන්

මෙම ක්‍රීඩාව සඳහා ඇඩෝන

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Wenjia Base Game + Wenjia Music OST

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

E-home Entertianment Development Co., Ltd

වැඩිදියුණුකරු

Delimma Studio

නිකුතු දිනය

2019-02-08

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.72 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වේදිකාකාරකය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

USD$0.99

ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලය සහ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Wenjia Complete Edition වෙබ් අඩවිය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට