නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Create words in the English dictionary to score points. Drag and drop the tiles to form words. Take advantage of bonus tiles such as double letter scores, triple word scores and more. How well-versed are you with the English vocabulary? The highest score wins! Fans of word games such as scrabble will love this.

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

විශේෂාංග

  • Interactive tutorial
  • Advanced functions such as shuffle and swap tiles
  • Avatar selection
  • Intelligent AI player
  • Huge selection of words consistent with worldwide competition standards

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Isko Games

හිමිකම

Isko Games

වැඩිදියුණුකරු

Isko Games

නිකුතු දිනය

2019-09-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

5.62 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට